Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2237-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

Dommere: Øie

Om hvilke dommere som skal holdes utenfor trekningen til storkammer som følge av inhabilitet eller fritaksgrunner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen