Beslutning om trekning til storkammer

Justitiarius' beslutning 29. november 2019, HR-2019-2239-J, (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

I. A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot X kommune (advokat Frode Lauareid), B (advokat Steinar Jacob Thomassen)
II. B (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Dommere: Øie

Om hvilke dommere som skal holdes utenfor trekningen til storkammer som følge av inhabilitet eller fritaksgrunner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen