Erstatning som følge av skade etter båttur med RIB

Høyesteretts dom 15. februar 2019, HR-2019-318-A, (sak nr. 18-128574SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Tom Sørum) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Noer, Falch, Høgetveit Berg

En kvinne fra Rogaland fikk ikke medhold i krav om erstatning etter at hun kom til skade da hun var passasjer om bord på en RIB tilhørende et eventselskap. 

Høyesterett tok utgangspunkt i at det gjelder et strengt aktsomhetskrav ved slik kommersiell opplevelsesturisme som dette, hvor det er en viss risiko for skade. Båtfører hadde imidlertid informert deltakerne på forhånd, og hverken eventselskapet eller båtfører hadde handlet i strid med forskriftene som gjelder for slik kjøring. Det at båten kjørte i stor fart gjennom hekkbølger etter en ferge kunne ikke anses som en ekstraordinær risiko, gitt formålet med turen og den informasjonen som var gitt på forhånd. Selskapet hadde innført en fartsgrense på 30 knop som båten holdt seg innenfor, til tross for at det ikke er krav om dette etter forskriftene.  

Avgjørelsen gir veiledning for hva som kreves av aktsomhet for den som driver slik opplevelsesturisme, og for hva som skal til for å ha krav på erstatning som følge av feil eller forsømmelser i situasjoner som dette. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen