Lønnsplikt ved permittering

Høyesteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettslig medhjelper: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige)

Dommere: Matningsdal, Møse, Normann, Ringnes, Lindsetmo

Høyesterett kom til at det ikke gjelder en begrensning på 6 G ved beregningen av permitteringslønn etter permitteringslønnsloven § 4. 

En ansatt som arbeidet på en rigg i Nordsjøen, ble lovlig permittert i perioder da riggen lå i opplag. Arbeidsgiver hadde begrenset utbetalingen av permitteringslønn i arbeidsgiverperioden til 6 G, mens den ansatte mente han i denne perioden hadde krav på full lønn. 

Dommen gir veiledning for beregning av permitteringslønn i arbeidsgiverperioden, jf. permitteringslønnsloven § 4, jf. § 3.

Les hele avgjørelsen her

Til toppen