Merverdiavgift for kusking av travhester

Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Dommere: Webster, Bull, Bergsjø, Høgetveit Berg, Lindsetmo

Klagenemnda for merverdiavgift hadde etterberegnet en travkusk fra Sandefjord for utgående merverdiavgift av mottatte oppsittpenger og premieandeler. Høyesterett kom til at vedtaket var gyldig. 

Travkusker mottar et fast beløp – oppsitt eller oppsittpenger − for å stille opp i travløp. De får også en andel av de premier som kjøres inn, gjerne fem eller ti prosent avhengig av om de også trener hesten. I tråd med praksis i bransjen var det ikke beregnet utgående merverdiavgift av de beløp som den aktuelle kusken hadde mottatt i oppsitt og premieandeler. Høyesterett kom til at utbetalingene innebar avgiftspliktig omsetning. Vedtaket om etterberegning av utgående merverdiavgift var dermed gyldig. 

Dommen gir veiledning om hva som er avgiftspliktig omsetning innen travsporten.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen