Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. 

Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Dommere: Øie, Endresen, Møse, Normann, Høgetveit Berg 

Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse, jf. konkursloven § 72 andre ledd første punktum. 

Gardermoen Residence AS ble slått konkurs etter begjæring om oppbud. Sønderberg AS, som hadde aksjer i selskapet, påanket kjennelsen. Lagmannsretten avviste anken på det grunnlag at aksjonærer ikke har ankerett etter konkursloven § 72. For

Høyesterett anførte selskapet både sin posisjon som aksjonær og kreditor som grunnlag for ankerett. 

Høyesterett kom til at det foreligger ankerett for kreditorer, men ikke for aksjonærer. 

Etter en alminnelig bevisvurdering fant Høyesterett at Sønderberg AS hadde et krav mot Gardermoen Residence AS og dermed hadde ankerett som kreditor. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet, og anken fremmet for lagmannsretten. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen