Vilkår oppfylt for å anlegge sak i Norge mot utenlandske selskaper

Høyesteretts kjennelse 27. november 2019, HR-2019-2206-A, (sak nr. 19-023426SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

I.
Bring Express Sverige AB
Bring Cargo Inrikes AB
Bring Linehaul AB
Bring Frigo Åkeri AB
Svebol Logistics AB
Bring Åkeri AB
Bring Trucking a.s.
(advokat Ole Rasmus Asbjørnsen)

mot

Iveco S.p.A
Iveco Magirus AG
CNH Industrial N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
(advokat Aksel Joachim Hageler)

Volvo Lastvagnar Ab
Renault Trucks SAS
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH
AB Volvo
(advokat Kaare Andreas Shetelig)

DAF Trucks N.V.
DAF Trucks Deutschland GmbH
(advokat Karl Oddmundson Wallevik)

Daimler AG
(advokat Ole-Andreas Torgersen)

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
MAN SE
Man Truck & Bus Ag
(advokat Thomas Gjølberg Naalsund)

II.
Iveco S.p.A
Iveco Magirus AG
CNH Industrial N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
(advokat Aksel Joachim Hageler)

Volvo Lastvagnar Ab
Renault Trucks SAS
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH
AB Volvo
(advokat Kaare Andreas Shetelig)

DAF Trucks N.V.
DAF Trucks Deutschland GmbH
(advokat Karl Oddmundson Wallevik)

Daimler AG
(advokat Ole-Andreas Torgersen)

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
MAN SE
Man Truck & Bus Ag
(advokat Thomas Gjølberg Naalsund)

mot

Bring Cargo AS
Bring Linehaul AS
Bring Gudbrandsdalen AS
Bring Transportløsninger AS
Posten Norge AS
Espeland Transport AS
(advokat Ole Rasmus Asbjørnsen)

Dommere: Møse, Matheson, Bull, Kallerud, Steinsvik

Høyesterett kom enstemmig til at Posten Norge AS mfl. i medhold av Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1 kan anlegge erstatningssøksmål i Norge mot utenlandske lastebilprodusenter som følge av ulovlig prissamarbeid.

En rekke europeiske lastebilprodusenter ble i 2016 gjennom et vedtak av
EU-kommisjonen ilagt bøter på mer enn 2,9 milliarder euro for et samlet og sammenhengende prissamarbeid. Posten Norge AS mfl. hadde kjøpt et betydelig antall lastebiler av et norsk datterselskap av en av produsentene. Det ble anført at datterselskapet, som ikke var omfattet av kommisjonsvedtaket, også hadde deltatt prissamarbeidet. Posten Norge AS mfl. saksøkte under henvisning til Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1 om særlige verneting de utenlandske lastebilprodusentene sammen med det norske datterselskapet for Oslo tingrett. Det ble gjort gjeldende at de saksøkte var solidarisk ansvarlig for tapet som prissamarbeidet hadde påført saksøkerne.

Høyesterett uttalte at det ikke er en betingelse for at «kravene er så nært forbundet» som angitt i konvensjonen artikkel 6 nr. 1, at det foreligger et kommisjonsvedtak mot samtlige saksøkte. Saksøkerne har imidlertid bevisbyrden for at også selskaper som ikke er omfattet av et slikt vedtak, har deltatt i prissamarbeidet.

Videre kom Høyesterett til at spørsmålet om det er tilstrekkelig tilknytning mellom kravene, må undergis en viss prøving. Noe mer enn at saksøkeren påviser en viss sannsynlighet for at tilknytningskravet er oppfylt kreves imidlertid ikke.

Avgjørelsen avklarer særlig hvordan pretensjoner om jurisdiksjon skal prøves av norsk domstol i saker om internasjonalt verneting etter Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen