Høyesterett - straff

Overprøving av forvaltningsvedtak i straffesak

Høyesteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2400-A, (sak nr. 19-155186STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Motarbeiding av aktør i rettsvesenet

Høyesteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2384-A, (sak nr. 19-072385STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Anders Morten Brosveet)

Straffansvar for oppbevaring av eksplosiver mv.

Høyesteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2297-A, (sak nr. 19-104967STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause)

Straff for befatning med heroin

Høyesteretts dom 27. november 2019, HR-2019-2203-A, (sak nr. 19-102078STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Samfunnsstraff ved grovt underslag

Høyesteretts dom 18. oktober 2019, HR-2019-1935-A, (sak nr. 19-78213STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Påtalemyndigheten (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Trusler mot stortingsrepresentant

Høyesteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1922-A, (sak nr. 19-70106STR-HRET), straffesak, anke over dom.  I. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Fredrik G. Ranke) II. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot B (advokat Halvard Helle)

Domfellelse for sovevoldtekt i militærforlegning

Høyesteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1923-A, (sak nr. 19-58563STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause)

Samfunnsstraff ved voldslovbrudd

Høyesteretts dom 26. september 2019, HR-2019-1780-A, (sak nr. 19-67137STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Lindquister)

Fellesstraff ved narkotikalovbrudd

Høyesteretts dom 18. september 2019, HR-2019-1757-A, (sak nr. 19-75880STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Inndragning av bruksrett til domenenavn

Høyesteretts dom 17. september 2019 dom, HR-2019-1743-A, (sak nr. 19-057105STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Imcasreg8 (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Befatning med seksualisert barnedukke

Høyesteretts dom 10. september 2019, HR-2019-1715-A, (sak nr. 19-78768STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Hugo Henstein)

Straffutmåling ved mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 3. september 2019, HR-2019-1675-A, (sak nr. 19-59294STR-HRET), straffesak, anke over dom.  I. Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) mot A (advokat Aasmund Olav Sandland) II. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) III. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot B (advokat Halvard Helle)

Straff for avliving av katt

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1645-A, (sak nr. 19-59656STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1643-A, (sak nr. 19-45735STR-HRET), straffesak, anke over dom.  I.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad) mot A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved kroppsskade

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1644-A, (sak nr. 19-66782STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Samordning av straffedommer

Høyesteretts kjennelse 28. juni 2019, HR-2019-1261-A, (sak nr. 19-035777STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Opphevelse av dom fordi siktede skulle vært innkalt

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1267-A, (sak nr. 19-029012STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik)

Tiltale for drapsforsøk

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1259-A, (sak nr. 19-017044STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Øyvind Bratlien), B (Bistandsadvokat: advokat Erik Ulvesæter)

Straffansvar for formuesforringelse før konkurs

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1234-A, (sak nr. 19-009758STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jens Halvard Bachke)

Habilitet for meddommer i straffesak

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1245-A, (sak nr. 19-053595STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Jens Olav Sæther)

Bedriftsspionasje

Høyesteretts dom 25. juni 2019, HR-2019-1218-A, (sak nr. 19-027848STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Håvard Ryengen)

Lagdommers habiltet

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-899-A, (sak nr. 19-012694STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalelmyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Forvaring idømt ung lovbryter

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-832-A, (sak nr. 19-028849STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Halvard Helle)

Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom  2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Straffutmåling for forsøk på drap

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristian Jarland)

Soningsutsettelse som følge av psykisk lidelse

Høyesteretts kjennelse 3. april 2019, HR-2019-653-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Anton Røst)

Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS

Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Straff for ulovlig bruk av au pairer m.v.

Høyesteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Oppreisingserstatning i sak om kikking inn i boliger

Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-563-A, (sak nr. 18-162196STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Øistein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord) II. B, C, D, E (advokat Jorunn Løvseth) mot A (advokat Øistein Storrvik)

Straff for drap ved filleristing av spedbarn

Høyesteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom. I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle

Inndragning etter straffeloven

Høyesteretts dom 14. mars 2019, HR-2019-514-A, (sak nr. 18-188925STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Petter Sogstad Grannes)

Uaktsom kjøring i alpinbakke

Høyesteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum)

Nye lovbrudd mellom hovudforhandling og dom

Høyesteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Straffutmåling for grove trusler

Høyesteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Samfunnsstraff ved voldslovbrudd

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-425-A, (sak nr. 18-173910STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Frode Sulland) mot påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Straff for seksuallovbrudd

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-608-A, (sak nr. 19-006708STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel

Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom. A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Forsøk på voldtekt til samleie

Høyesteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Aktors habilitet i sak for Høyesterett

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2019, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom. A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Til toppen