Forvaring idømt ung lovbryter

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-832-A, (sak nr. 19-028849STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Halvard Helle)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg

En ungdom som var 17 år og tre måneder gammel på gjerningstiden forsøkte å drepe et tilfeldig og sakesløst offer med i alt 53 knivstikk.

Drapsforsøket, sammenholdt med domfeltes øvrige atferdsmønster og sosiale og personlige funksjonsevne, medførte at det var en særlig nærliggende fare for at han på ny ville begå alvorlige voldslovbrudd. Andre muligheter for å ivareta samfunnsvernet enn forvaring fantes ikke.

De ordinære vilkårene for å idømme forvaring var oppfylt, til tross for den usikkerhet som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder farlighetsvurderingen for unge lovbrytere. 

For å idømme siktede under 18 år forvaring kreves «helt ekstraordinære omstendigheter». Også dette vilkåret var oppfylt. 

Dommen gir veiledning for anvendelse av forvaring overfor unge lovbrytere. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen