Bedriftsspionasje

Høyesteretts dom 25. juni 2019, HR-2019-1218-A, (sak nr. 19-027848STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Håvard Ryengen)

Dommere: Indreberg, Noer, Arntzen, Thyness, Lindsetmo

En ansatt i et oljeserviceselskap ble dømt for å ha lastet ned store mengder bedriftssensitiv informasjon til to eksterne harddisker. Mannen hadde som serviceingeniør i selskapet tilgang til dokumentene, men de gjaldt et prosjekt som han selv ikke arbeidet med. 

Høyesterett var enig med lagmannsretten i at han handlet rettsstridig og kunne straffes for forholdet. Det ble blant annet lagt vekt på at formålet med nedlastningen var personlig bruk og at mannen forsto at arbeidsgiver ikke ville ha samtykket til nedlastningen om han hadde spurt. 

Avgjørelsen gir veiledning for tolkningen av bestemmelsene om bedriftsspionasje i straffeloven, og særlig for forståelsen av vilkåret om at gjerningspersonen må ha handlet «rettsstridig». 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen