Straff for avliving av katt

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1645-A, (sak nr. 19-59656STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Dommere: Endresen, Bull, Falch, Høgetveit Berg, Thyness

Tiltalte ble dømt til fengsel i 45 dager, etter fratrekk for tilståelse. 

Tiltalte hadde avlivet to katter ved å knekke nakken på dem med hendene. Dette er en ulovlig avlivingsmetode etter dyrevelferdsloven. 

Høyesterett kom til at lovbruddet ikke var «grovt». Ved vurderingen av grovheten kunne det ikke legges vekt på at tiltaltes motiv var å hevne seg på sin fraskilte ektefelle. 

Dommen gir veiledning om straffenivået ved brudd på dyrevelferdsloven. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen