Fengsel i tre år og tre måneder for nettovergrep mot et barn

Høyesteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2385-A, (sak nr. 19-152272STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Håvard Kalvåg)

Dommere: Indreberg, Normann, Bull, Kallerud, Sverdrup

Saken gjaldt utmåling av straff for seksuelle overgrep begått over internett mot en ni og et halvt år gammel jente.

Domfelte fikk kontakt med barnet over internett. Forholdet omfattet ett tilfelle av forsøk på voldtekt til seksuell omgang og flere seksuelle krenkelser, blant annet fikk han henne til å sende nakenbilder av seg selv.

Dommen gir retningslinjer for straffenivået for denne type handlinger. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen