Vilkårene for frivillig tilbaketreden fra forsøk på drap ikke oppfylt

Høyesteretts dom 10. januar 2019 dom, HR-2019-47-A, (sak nr. 18-127806STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Guro Hansson Bull)

Dommere: Endresen, Normann, Kallerud og Bergsjø og kst. dommer Sæbø

En kvinne hadde ved i alt syv anledninger lurt ektefellen til å spise musegift. Ved alle tilfellene hadde hun drapsforsett. Ved den siste anledningen ble mannen bevisstløs og tiltalte tok etter om lag ni timer kontakt med AMK. Dette var en del av hennes plan for å få det til å se ut som om ektefellen hadde begått selvmord. For å forsøke å vekke mannen instruerte AMK tiltalte om å klype ham så hardt at det ble blåmerker. Dette kunne tiltalte ikke unnlate uten at hennes hensikt ble avslørt.

Høyesterett kom til at tiltalte ikke "frivillig" hadde trådt tilbake fra drapsforsøk.

Dommen avklarer forståelsen av kravet til frivillighet ved tilbaketreden fra forsøk.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen