Uberettiget bruk av arbeidsgivers kredittkort er underslag

Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-676-A, (sak nr. 18-190271STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Per Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Joakim Ziesler Berge)

Dommere: Webster, Matheson, Ringnes, Østensen Berglund, Lindsetmo

En arbeidstaker benyttet selskapets kredittkort til et stort antall uberettigede innkjøp av varer og tjenester til private formål. Etter kortavtalen med banken var selskapet forpliktet til å betale for bruken av kortet, dvs. den benyttede kreditt. Kortet ga arbeidstakeren en enkelt tilgang til likviditet, noe som innebar at hun måtte anses å ha forføyd over penger som var «betrodd ham». Forholdet ble derfor ansett som underslag og ikke utroskap.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen