Fengsel i 13 år for seksuelle overgrep gjennomført ved kontakt over internett

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-721-A, (sak nr. 19-024643STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark) mot A (advokat Anders Green)

Dommere: Indreberg, Bull, Kallerud, Bergh, Høgetveit Berg

Domfelte hadde begått seksuelle overgrep mot i alt 49 mindreårige jenter. Et fellestrekk ved lovbruddene var at han fikk kontakt med barna ved bruk av internett. Han fikk 40 av jentene til å utføre seksuelle handlinger med seg selv mens han så på via webkamera. Forholdene pågikk over flere år og omfattet overgrep som var så alvorlige at de falt inn under bestemmelsen om voldtekt til samleie.

Dommen fastsetter straffenivået for denne type handlinger.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen