Tillatelse til å gjøre opptak fra ankeforhandlingen i Høyesterett

Høyesteretts beslutning 11. mars 2019, HR-2019-495-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Dommere: Webster, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg, Lindsetmo

Høyesterett tillot Dagens Næringsliv å foreta film- og lydopptak under ankeforhandlingen i Høyesterett i sak om ransaking hos Tidal Music AS. 

Les hele avgjørelsen

Til toppen