Spørsmål om en kroppsskade skal straffes som grov

Høyesteretts dom 13. november 2019, HR-2019-2095-A, (sak nr. 19-110627STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Dommere: Matningsdal, Møse, Webster, Steinsvik, Sverdrup

Høyesterett kom til at skaden ikke var grov, og at lagmannsrettens straff måtte settes noe ned.

Domfelte hadde slått fornærmede i hodet med en brennevinsflaske som knuste. Fornærmede fikk et kutt i pannen som måtte sys med fire sting, og var uvel og sengeliggende en uke etter hendelsen.

Dommen inneholder en generell behandling av forholdet mellom straffeloven § 273 og § 274 om kroppsskade, og bidrar til avklaring av grensen mellom kroppsskade og grov kroppsskade.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen