Straffutmåling for forsøk på drap

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristian Jarland)

Dommere: Indreberg, Bull, Kallerud, Bergh, Høgetveit Berg

Høyesterett fastsatte, som lagmannsretten, straffen for forsøk på drap til fengsel i seks år.

En mann hadde utøvd vold overfor sin tidligere samboer og forsøkt å drepe henne ved å kaste henne ut fra en balkong åtte meter over bakkenivå. Til tross for at han på ulike vis forsøkte å få henne til å miste taket, klarte han ikke dette. Høyesterett ga uttrykk for det var tale om meget alvorlige handlinger som lett kunne fått et tragisk utfall.

Høyesterett uttalte at saker som gjelder forsøk på drap, kan ha svært forskjellig karakter. Det er dermed ikke grunnlag for å angi noe normalstraffenivå for denne typen handlinger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen