Straffutmåling for kortvarig befatning med 217 kilo hasj

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-609-A, (sak nr. 18-185009STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bull, Bergsjø, Falch

En 66 år gammel polakk ble dømt til fire års fengsel for å ha medvirket til overdragelse av 217 kilo hasj. Hasjen var gjemt i en trailer der polakken var sjåfør, men det måtte legges til grunn at sjåføren først ble klar over partiet da hans sidemann skulle overlevere det til norske mottakere. Fra sjåføren ble klar over hasjpartiet til det med hans hjelp var overlevert, gikk det rundt en halv time. Ved straffutmålingen ble det tatt noe hensyn til at oversettelse av lagmannsrettens dom til polsk, og dermed ankebehandlingen, hadde tatt lang tid. 

Dommen gir veiledning om straffenivået for kortvarig befatning med et større hasjparti.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen