Straffutmåling for oppbevaring av MDMA – ecstasy – i pulverform

Høyesteretts dom 27. november 2019, HR-2019-2204-A, (sak nr. 19-102056STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Kallerud, Arntzen

Straffutmåling for narkotikalovbrudd. Oppbevaring av MDMA – ecstasy – i pulverform.

Straffen utmålt av lagmannsretten ble satt ned.

Domfelte hadde oppbevart ca. 150 gram MDMA, 100 gram kokain, 1 400 gram marihuana og 230 gram hasj. Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 8 måneder.

Dommen avklarer at

  • straff for MDMA i pulverform straffes likt som MDMA i pilleform
  • ved straffutmålingen kan MDMA i pulverform med normal styrkegrad sammenlignes med tilsvarende mengde gateamfetamin med normal styrkegrad

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen