Ankeutvalget - sivile saker

Rettslig overprøving av UNEs vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 18. desember 2019, HR-2019-2383-U, (sak nr. 19-133457SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Brynjulf Risnes) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)

Krav om at staten skal erstatte sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. desember 2019, HR-2019-2356-U, (sak nr. 19-135332SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader. Seda UK Ltd., Seda Ibérica – Embalagens S.A (advokat Robin Aker Jakobsen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Tvist om bevistilgang

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. desember 2019, HR-2019-2262-U, (sak nr. 19-178403SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Torill Rye Lier, Ingrid Elisabeth Lunde Berg, Nicolai Berg (advokat Niels Kristian Axelsen, v/advokatfullmektig Håkon Hellerud) mot Arne Berdal Gyldenløves Gate 38 AS (advokat Marcus Christian Lindstrøm v/advokatfullmektig Nils Kirkholm Sveingard)

Opphevelse av ankenektelse i sak om tvangsadopsjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2019, HR-2019-2166-U, (sak nr. 19-157142SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Janne Rebecca Fjelnseth), B (advokat Venil Katharina Thiis) mot X kommune (X kommune v/advokat Lars Marius Heggberget)

Registreringsplikten for advokater etter ELSAM-forskriften

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2019, HR-2019-2174-U, (sak nr. 19-157468SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B (advokat Aksel Lønnkvist Stumpf) mot C, Protector Forsikring ASA, D (advokat Elisabeth Cecilie Gaarder-Hansen)

Seksuelle overgrep - lovanvendelse og ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. november 2019, HR-2019-2169-U, (sak nr. 19-150820STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Stina Maria Hoel Jensen, advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten

Advokaters taushetsplikt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2019, HR-2019-2168-U, (sak nr. 19-151797SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Bibby Transport Ltd. (advokat Henrik Hagberg) mot Yara Insurance DAC, If P&C Insurance Holding Ltd., Yara Asia Pte. Ltd. (advokat Frithjof Herlofsen)

Opphevelse – brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. oktober 2019, HR-2019-2000-U, (sak nr. 19-146142SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Espen Hansen), B (advokat Johannes Wegner Mæland)

Spørsmål om avvisning av søksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. oktober 2019, HR-2019-1948-U, (sak nr. 19-141676SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Steingrim Wolland) mot Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen)

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2019, HR-2019-1947-U, (sak nr. 19-136910SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse I. AS Rørlegger (advokat Anders Myhre) mot Stiansen Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold) II. Stiansen Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold) mot AS Rørlegger (advokat Anders Myhre)

Krav om justering av pensjonsgrunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2019,  HR-2019-1910-U, (sak nr. 19-134296SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A mot X AS (advokat Jan Fougner)

Lagmannsrettens salærfastsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. oktober 2019, HR-2019-1899-U, (sak nr. 19-125258SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning Sigurd Jørgen Klomsæt

Partsevne for fellesnemnda for nye Narvik kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. oktober 2019, HR-2019-1889-U, (sak nr. 19-133149SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Fellesnemnda for nye Narvik kommune (Kommuneadvokaten i Narvik v/advokat Anette Olsen) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristin Kristiansen)

Avvisning ved manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2019, HR-2019-1866-U, (sak nr. 19-141160SIV-HRET), sivil sak, begjæring om omgjøring A mot Apply Sørco AS (advokat Martin Staxrud Jetlund)

Avslag på søknad om gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. september 2019, HR-2019-1795-U, (sak nr. 19-136996SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kolbjørn Rødseth Wisth)

Barnevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. september 2019, HR-2019-1767-U, (sak nr. 19-125741SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Brynjar Nielsen Meling), B (advokat Kjell Torbjørn Dahl) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Inger Skeimo)

Gyldigheten av oppsigelse av husleiekontrakter

Høyesteretts ankeutvalgs dom 27. august 2019,  HR-2019-1637-U, (sak nr. 19-117458SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Anne Mette Hårdnes) mot X kommune (advokat Lars-Henrik Windhaug)

Avvisning av søksmål på grunn av manglende domsmyndighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. august 2019, HR-2019-1577-U, (sak nr. 19-87874SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Leif Magne Tandstad (advokat Erling Torbjørnsson Eggen v/advokatfullmektig Anne Christina Ødegaard) mot HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Bank plc (advokat Alexander Michael Plows)

Samtykke til å påberope nytt påstandsgrunnlag for Høyesterett ble ikke gitt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. august 2019, HR-2019-1556-U, (sak nr. 18-077187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue), (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper, advokat Morten Goller) II. Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfse...

Opphevelse - klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2019, HR-2019-1384-U, (sak nr. 19-099768SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A mot Kredinor Finans AS (advokat Elisabeth Agnes Essholt Selvik)

Opphevelse av avgjørelse om sivile krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. mai 2019, HR-2019-1009-U, (sak nr. 19-076725SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Aasland Jerstad), B og C (advokat Harald Øglænd), D og E (advokat Svein Erling Jensen) mot F (advokat Inger Marie Sunde)

Anketillatelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-1001-U, (sak nr. 19-071399SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Erling Nordstad) mot A (advokat Bente Mostad Tjugum), B (advokat Preben Henriksen)

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2019, HR-2019-894-U, (sak nr. 19-067703SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vibeke Knapstad) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Christian Erlend Nergård Jensen)

Fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. april 2019, HR-2019-818-U, (sak nr. 19-053759SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Kari Sofie Jacobsen), B (advokat Petter Alexander Clemetsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Inger Lise Nakken)

Om ankegjenstandens verdi er mindre enn 125 000 kroner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2019, HR-2019-805-U, (sak nr. 19-057616SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning Kjølberggata 29 AS (advokat Tor Hilmar Eggesvik) mot Havegaten 46 AS (advokat Olav Sylte)

Spørsmål om avvisning av omstøtelsessak

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-623-U, (sak nr. 19-042437SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Scotch & Soda B.v. (advokat Per Magne Ristvedt) mot Brandment AS Konkursbo (advokat Leif Petter Madsen v/advokatfullmektig Mira Levand Bergsland)

Folketrygd - Krav på arbeidsavklaringspenger

Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. mars 2019, HR-2019-557-U, (sak nr. 18-119489SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Janet Susan Marie Riise) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Jordskifterettens kompetanse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen)

Spørsmål om avvisning av ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker)

Fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø)

Begjæring om oppfriskning av fraværsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen)

Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad)

Til toppen