Advokaters taushetsplikt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2019, HR-2019-2168-U, (sak nr. 19-151797SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Bibby Transport Ltd. (advokat Henrik Hagberg) mot Yara Insurance DAC, If P&C Insurance Holding Ltd., Yara Asia Pte. Ltd. (advokat Frithjof Herlofsen)

Dommere: Indreberg, Ringnes, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen