Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2019, HR-2019-894-U, (sak nr. 19-067703SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning 

A (advokat Vibeke Knapstad) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Christian Erlend Nergård Jensen)

Dommere: Ringnes, Falch, Høgetveit Berg 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen