Avvisning av søksmål på grunn av manglende domsmyndighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. august 2019, HR-2019-1577-U, (sak nr. 19-87874SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

Leif Magne Tandstad (advokat Erling Torbjørnsson Eggen v/advokatfullmektig Anne Christina Ødegaard) mot HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Bank plc (advokat Alexander Michael Plows)

Dommere: Normann, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen