Avvisning ved manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2019, HR-2019-1866-U, (sak nr. 19-141160SIV-HRET), sivil sak, begjæring om omgjøring

A mot Apply Sørco AS (advokat Martin Staxrud Jetlund)

Dommere: Matningsdal, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen