Barnevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. september 2019, HR-2019-1767-U, (sak nr. 19-125741SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Brynjar Nielsen Meling), B (advokat Kjell Torbjørn Dahl) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Inger Skeimo)

Dommere: Møse, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen