Barnevernsak - vilkåret om økt tvang i forhold til i fylkesnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2019, HR-2019-239-U, (sak nr. 19-017484SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

A, B mot X kommune (advokat Heidi Andresen)

Dommere: Indreberg, Bull, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen