Begjæring om oppfriskning av fraværsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Dommere: Bull, Falch, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen