Registreringsplikten for advokater etter ELSAM-forskriften

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2019, HR-2019-2174-U, (sak nr. 19-157468SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B (advokat Aksel Lønnkvist Stumpf) mot C, Protector Forsikring ASA, D (advokat Elisabeth Cecilie Gaarder-Hansen)

Dommere: Ringnes, Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen