Foreldretvist - samvær - spørsmål om domsmyndighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2019, HR-2019-1436-U, (sak nr. 19-104817SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Torhild Holth) mot B (advokat Andreas Damsgård)

Dommere: Normann, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen