Avslag på søknad om gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. september 2019, HR-2019-1795-U, (sak nr. 19-136996SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kolbjørn Rødseth Wisth)

Dommere: Webster, Noer, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen