Habilitet - Spørsmål om dommere i lagmannsretten var inhabile i en ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. november 2019, HR-2019-2040-U, (sak nr. 19-150516SIV-HRET), sivil sak, habilitet.

A mot B (advokat Johannes Sundet)

Dommere: Normann, Ringnes, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen