Spørsmål om leietaker av kontorlokaler etter leiekontrakten har anledning til å si opp leieforholdet før utløpet av avtalt leieperiode

Høyesteretts ankeutvalgs dom 25. juni 2019, HR-2019-1210-U, (sak nr. 19-074626SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A/S Norske Shell (advokat Vidar Strømme) mot Smedvig Kvartalet AS (advokat Stephan Lange Jervell)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen