Gyldigheten av oppsigelse av husleiekontrakter

Høyesteretts ankeutvalgs dom 27. august 2019,  HR-2019-1637-U, (sak nr. 19-117458SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A, B, C (advokat Anne Mette Hårdnes) mot X kommune (advokat Lars-Henrik Windhaug)

Dommere: Øie, Møse, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen