Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2019, HR-2019-1947-U, (sak nr. 19-136910SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

I. AS Rørlegger (advokat Anders Myhre) mot Stiansen Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold)

II. Stiansen Eiendom AS (advokat Erlend Haaskjold) mot AS Rørlegger (advokat Anders Myhre)

Dommere: Endresen, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen