Spørsmål om avvisning av søksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. oktober 2019, HR-2019-1948-U, (sak nr. 19-141676SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Steingrim Wolland) mot Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen)

Dommere: Matningsdal, Webster, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen