Opphevelse av ankenektelse i sak om tvangsadopsjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2019, HR-2019-2166-U, (sak nr. 19-157142SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Janne Rebecca Fjelnseth), B (advokat Venil Katharina Thiis) mot X kommune (X kommune v/advokat Lars Marius Heggberget)

Dommere: Indreberg, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen