Rettslig overprøving av UNEs vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 18. desember 2019, HR-2019-2383-U, (sak nr. 19-133457SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Brynjulf Risnes) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)

Dommere: Webster, Noer, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen