Opphevelse av lagmannsrettens dom om samvær i barnevernssak på grunn av mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 26. april 2019, HR-2019-788-U, (sak nr. 19-059685SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A (advokat Finn Eirik Johansson Madsen), B (advokat Klaus Arne Munkeby Linaae) mot X kommune (advokat Ketil Myhre)

Dommere: Webster, Falch, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen