Jordskifterettens kompetanse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen)

Dommere: Bull, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen