Krav om at staten skal erstatte sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. desember 2019, HR-2019-2356-U, (sak nr. 19-135332SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader.

Seda UK Ltd., Seda Ibérica – Embalagens S.A (advokat Robin Aker Jakobsen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Indreberg, Ringnes, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen