Lagmannsrettens nektelsesbeslutning i sak om samværsnekt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-438-U, (sak nr. 19-023419SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Frode Sulland) mot X kommune (advokat Cecilie Lysjø Jacobsen)

Dommere: Webster, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen