Lagmannsrettens salærfastsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. oktober 2019, HR-2019-1899-U, (sak nr. 19-125258SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

Sigurd Jørgen Klomsæt

Dommere: Webster, Bergsjø, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen