Lagmannsrettensrettens begrunnelse for ikke å gi samtykke til å fremme anke - Barnevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. desember 2019, HR-2019-2261-U, (sak nr. 19-176958SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Linn Anett Borge Doornich) mot X kommune (advokat Ellen Catherine Trosvik), B (advokat Thor Bache-Wiig)

Dommere: Matningsdal, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen