Om ankegjenstandens verdi er mindre enn 125 000 kroner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2019, HR-2019-805-U, (sak nr. 19-057616SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

Kjølberggata 29 AS (advokat Tor Hilmar Eggesvik) mot Havegaten 46 AS (advokat Olav Sylte)

Dommere: Webster, Østensen Berglund, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen