Opphevelse - klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2019, HR-2019-1384-U, (sak nr. 19-099768SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Kredinor Finans AS (advokat Elisabeth Agnes Essholt Selvik)

Dommere: Matningsdal, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen