Opphevelse – brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. oktober 2019, HR-2019-2000-U, (sak nr. 19-146142SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Espen Hansen), B (advokat Johannes Wegner Mæland)

Dommere: Indreberg, Ringnes, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen