Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til at anken fremmes

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2019, HR-2019-872-U, (sak nr. 19-054767SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Anette Stegegjerdet Norberg) mot B (advokat Louis Anda)

Dommere: Ringnes, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen