Overprøvig av tvangsvedtak. Anke over hevingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2019, HR-2019-702-U, (sak nr. 19-047771SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B kommune (advokat Sverre Larhammer)

Dommere: Øie, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen