Overprøving av fylkesnemndas vedtak om adopsjon og fastsettelse av samvær/besøkskontakt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. april 2019, HR-2019-795-U, (sak nr. 19-059401SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Johannes Wegner Mæland) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Dommere: Webster, Østensen Berglund, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen